voorzitter: Caspar Bexx
secretaris: Irene van Luin
penningmeester: Christien Enzing
leden: Jens Velthuijsen
Roos van den Berg – Kres
Egbert van der Steege
Grada Broek