ANBI

 

 

 

 

 

 

 

Ubuntuhuis Utrecht voldoet aan de ANBI voorwaarden.
En daarom is Ubuntuhuis sindskort een ANBI instelling!
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

 

Jaarverslagen en statuten
Ubuntu Archief met de statuten en jaarverslagen
Ga direct naar de Statuten

 

Giften zijn welkom op:
rekeningnummer: 198 440 154 Triodosbank
IBAN: NL41TRIO0198440154
t.a.v. Stichting Ubuntuhuis te Utrecht

KvK nr: 517 253 55 Utrecht
RSIN/fiscaal nr.: 8501.43.500

 

Het Ubuntuhuis krijgt al steun van: 

 
Het Ubuntuhuis heeft voor 12 uur per week betaalde krachten en vrijwilligers ontvangen een kleine (maandelijkse) vergoeding.