voorzitter: Annelies Neutel
secretaris: Roos van den Berg – Kres
penningmeester: Christien Enzing
leden: Caspar Becx
  Egbert van der Steege
  Grada Broek