voorzitter: Annelies Neutel
secretaris: Caspar Becx
penningmeester: Thomas Drissen 
leden: Egbert van der Steege
  Grada Broek
medewerker: Laura van der Hoeven