Ubuntuhuis is aangesloten bij Sport Coalitie Utrecht!

Vrijdag 17 september heeft wethouder sport Maarten van Ooijen tijdens het European Life Goals Games-congres ‘De maatschappelijke waarde van Sport’ het officiële startschot voor de Sport Coalitie Utrecht. Vanaf dat moment is al het sportaanbod in Utrecht makkelijk te vinden op www.sportcoalitieutrecht.nl 

“Sportfaciliteiten in Utrecht zijn er in veel verschillende vormen, en voor de meesten zijn de mogelijkheden tot het beoefenen van een sport goed te vinden. Echter, de doelgroep met complexe problematiek heeft niet altijd makkelijk toegang tot sportactiviteiten – en juist sport kan voor veel van hen een belangrijke uitlaatklep zijn. Hier ontmoeten ze elkaar, komen ze met elkaar in contact. Hier leer je omgaan met onverwachte situaties en kun je je eigen talenten ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om voor deze groep – juist voor deze groep – een passend sportprogramma te creëren. In onze stad waarin we willen dat iedereen mee kan doen”, aldus Maarten van Ooijen.

Uitlaatklep voor mensen met complexe problemen
In totaal hebben 10 zorg- en welzijnsorganisaties* en diverse sportbedrijven uit Utrecht zich hard gemaakt voor de Sport Coalitie Utrecht. Met dit initiatief willen de organisaties sport toegankelijk maken voor de meest kwetsbare mensen in Utrecht. Aan sportfaciliteiten in het algemeen is geen gebrek. Dit ligt anders als het gaat om sportactiviteiten speciaal voor mensen met complexe problematiek. Deze zijn schaars, terwijl sport voor veel van deze mensen juist een belangrijke uitlaatklep zijn.

Iedereen gelijk
Een van de initiatiefnemers, Lex van Dalfsen, is coördinator Sport bij de Tussenvoorziening. “Sporten krijgt mensen die vastlopen weer op de been, ook mentaal. Het is onderdeel van hun herstel. Met elkaar kunnen we het sportaanbod zo uitbreiden, dat onze mensen in iedere wijk in de stad kunnen sporten”. Ook mede-initiator Barry Molenaar (re-integratiecoach en coördinator Sport) van het Leger des Heils weet hoe belangrijk sport is voor zijn doelgroep: “Op een sportveld is iedereen gelijk, je bent even niet meer de dakloze of de verslaafde, maar de teamgenoot of tegenstander met hetzelfde doel. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen, ontwikkeling, lichamelijk en geestelijk herstel.”

Niemand buitenspel
Door de Sport Coalitie Utrecht is het mogelijk om met elkaar een passend en veilig sportprogramma aan te bieden voor mensen die dat in hun eentje niet redden. Sport Coalitie Utrecht staat voor een samenleving waarin niemand buitenspel staat. Het aanbod is gericht op mensen vanaf 16 jaar en ouder die kampen met problemen op meerder gebieden zoals sociaal isolement, verslaving en/of psychische problematiek.

Deelnemen
Op www.sportcoalitieutrecht.nl kunnen begeleiders samen met hun cliënt het sportaanbod bekijken. Bij sommige activiteiten is aanmelden vereist, maar bij de meeste niet.

* deze organisaties maken deel uit van de Sport Coalitie Utrecht: Tussenvoorziening, Leger des Heils, Sport voor een Toekomst, van der Hoeven kliniek, Jellinek, Lister, Ubuntuhuis, SportUtrecht, De Wilg en Life Goals.