Maandag 7 oktober 2013 is de theaterworkshop van Grada samen gedaan met Heddy van Mo’Move
Gevoelens en een verhaaltje uitbeelden middels poppen / marionetten.
Na enige terughoudendheid en onwennigheid vonden een paar bezoekers het toch een uitdaging een en ander zelf uit te proberen waardoor we kunnen terugkijken op een geslaagde middag.