Je kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:
– Een eenmalige gift
– Een vaste maandelijkse bijdrage:
Voor €5,00 per maand kunnen we lesmateriaal aanschaffen
Voor €10,00 per maand kunnen we onze bezoekers koffie en thee schenken
Voor €35,00 per maand kan een groep van 20 personen een lunch gebruiken
– Het opnemen van het Ubuntu-huis in je testament
– Wij zijn blij met alle giften, groot of klein.

Ons rekeningnummer is NL41 TRIO 0198440154 tav Ubuntu-huis, Utrecht.

Ook zijn giften in de vorm van spullen welkom! Denk aan:
– Mannen kleding en schoenen
– Sportkleding/ materiaal
– Fietsen / materiaal
– Slaapzakken

Het Ubuntuhuis heeft de ANBI-status, hierdoor is de gift aftrekbaar van de belasting.
Een periodieke overmaking die is vastgelegd in een onderlinge overeenkomst tussen schenker ontvanger is zonder drempel aftrekbaar.